Nyhetsbrev september 2007
 
 

Partitur er utvikles løpende, og vi legger opp til å oppdatere programvaren månedlig..En slik oppdatering ble foretatt denne uken, og er nå tilgjengelig på installasjonene deres.
Ved hver oppdatering kommer et nyhetsbrev som beskriver ny funksjonalitet og endringer som er gjort, slik at det blir lettest mulig for brukerne å ta i bruk de nye funksjonene.
Vi har også inkludert en liste over de tingene vi jobber med på lengre sikt - blant annet er det mye spennende på gang når det gjelder kalenderen.

Innhold

Oppdatert funksjonalitet september 2007

Road map


Oppdatert funksjonalitet september 2007

"Rediger alle" på event

Under Produksjoner/Event kan du nå velge "Rediger alle" for å åpne alle eventer på en gang. Deretter er det lett og raskt å justere datoer, tidspunkt etc.
Denne lista inneholder de mest brukte egenskapene for et event. For å få tilgang til alle egenskapene, må du redigere et og et event (som før).

oppdaterAlle.jpg

 


Enklere innlegging av nye adresser

Du kan nå legge til nye adresser uten å forlate det vinduet du står i. Dette gjør det enklere å holde et oppdatert register over adresser.
Alle steder hvor du kan velge en adresse fra adressebasen har du nå mulighet til å sette inn "Ny adresse". Ved å klikke denne lenka åpnes et lite vindu hvor du kan oppgi de nye adressedetaljene.

nyAdresse.jpg


Nytt felt i medlem: funksjon.

Du kan nå gi et medlem en funksjon når du legger ham til prosjektet. Det kan typisk være: Dirigent, lydmann, solist etc.

funksjon.jpg


Kontaktpersoner knyttet til et event

Et fritt antall kontaktpersoner kan nå knyttes til et event.
Dette kan brukes for kontaktpersoner som er spesifikke for et event/en konsert, men som ikke er knyttet til hele turneen - slik medlemmer er.
Det kan typisk være snakk om lokale vaktmestere, lydteknikere, arrangører etc.

Kontaktpersonen velges fra adresseregisteret, og gis også en beskrivelse.

Enklere tilgang til kontaktinformasjon

Ved å klikke på navn vil du se kontaktinformasjon til personen.

kontaktInfo.jpg

 


Enklere tilgang til konsertinformasjon

På eventlistene i fane "Oversikt" og "Event" får du nå tilgang til kontaktpersoner for en konsert/event. Ved å trykke på konserten vises kontaktinformasjonen i et eget lite vindu.

eventInfo.jpg

Integrasjon mot KSYS

Organisasjoner som bruker KSYS til deler av sin planlegging kan nå hente inn informasjon direkte fra KSYS.
Ved å oppgi en turneId kan premissrapport og turnerute hentes inn som PDF.

ksys.jpg

Road map

Planlagte endringer til neste versjon - okt 07

Kommunikasjonspanel

Det arbeides med et fast panel i høyre marg som gir brukeren tilgang til adresser, gjøremålsliste og hurtigmeldinger. Denne blir stående fast - på tvers av hvilke produksjoner du jobber med.
Slik kan du når som helst slå opp i adresseregisteret, sende en sms eller krysse av et gjøremål.
I dette panelet blir det også en chat - som gir deg oversikt over og tilgang til andre produsenter i samme organisasjon.

Automatisk feilrapportering

- Vi implementerer nå en avansert håndtering av programfeil. Når en feil intreffer, registrer vi hvor feilen intraff, genereres en feilmelding til bug-systemet vårt, og varsler utviklerne per e-post.
Det vil si at vi vet om feilen i det den intreffer hos brukeren, og at vi kan starte på rettingen umiddelbart.

Tettere integrasjon KSYS

- Innhenting av turneer som eventer - slik at de kan dukke opp i kalenderen til hvert enkelt medlem av produksjonen.

Planlagte endringer H2007

Ny kalender

Vi jobber med en ny versjon av kalenderkomponenten. Denne vil bli svært brukervennlig, og er inspirert av Google kalender - med svært lett tilgang til å legge til, og endre eventer.
Flytt eventer ved drag and drop, endre tidsrom ved å trekke i kanten av eventet etc.
En demo av hva vi har i vente er her: www.partitur.no/cal

scheduler.jpg

GIS

Bruk av kart og kartdata til automatisk avstandsberegning/ruteplanlegging etc. er funksjonalitet som vi har stor tro på vil være et løft for brukere av Partitur.
I løpet av høsten vil de første tilretteleggingene bli gjort, og den første funksjonaliteten som planlegges er å kunne generere et kart som viser alle spillesteder for en turne.